ทีมรักษ์กรุงไทย
หมายเลข 16
ดร.เอกชัย พวงกลิ่น
ด้านคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย

• ดร.เอกชัย พวงกลิ่น [22644] (EAKACHAI POUNGKLIN)
• ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด
• อายุ 48 ปี เริ่มร่วมงานกับธนาคาร 03-05-2537
• e-mail address: eakachai.poungklin@ktb.co.th
• กรุ๊ปเลือด AB • ศาสนา พุทธ
• การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ University of South Australia
• ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ภูมิลำเนาจังหวัด: พิษณุโลก
• เบอร์มือถือ: 08-1887-2570 • เบอร์โทรที่โต๊ะทำงาน: 0-2208-7255


ทีมรักษ์กรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
โทร. 0-2208-7837, 08-4075-5303


เว็บไซด์นี้พัฒนาให้เหมาะสมกับ
 Microsoft Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
ความละเอียดของจุด 1024 x768 pixels
Microsoft


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537